Ceník

Roční registrační poplatek

Dospělí

40 Kč

Studenti

30 Kč

Děti a mládež do 15 let

20 Kč

Jednorázová výpůjčka

20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Vnitrostátní služba

60 Kč (poplatek za poštovné)

Upomínky

1. upomínka

10 Kč

2. upomínka

20 Kč

3. upomínka

30 Kč

Doporučený dopis

80 Kč

Ztráty

kniha

cena knihy + 30 Kč

časopis

cena časopisu + 20 Kč

čtenářský průkaz

10 Kč

Internet


registrovaní uživatelé

1 hodina denně zdarma

neregistrovaní uživatelé

30 minut denně zdarma

další čas strávený na PC

20Kč/1 hod.

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.