Ceník

Roční registrační poplatek

Dospělí

40 Kč

Studenti

30 Kč

Děti a mládež do 15 let

20 Kč

Jednorázová výpůjčka


20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Vnitrostátní služba 


poplatek za poštovné

Upomínky

1. upomínka

10 Kč

2. upomínka

20 Kč

3. upomínka

30 Kč

Doporučený dopis


80 Kč

Ztráty

kniha

cena knihy + 30 Kč

časopis

cena časopisu + 20 Kč

čtenářský průkaz


10 Kč

Internet

zdarma

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.