Ceník

Roční registrační poplatek

Dospělí

60 Kč

Studenti

50 Kč

Děti a mládež do 15 let

30 Kč

Jednorázová výpůjčka

20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Vnitrostátní služba

80 Kč (poplatek za poštovné)

Upomínky

1. upomínka

5 Kč

2. upomínka

20 Kč

3. upomínka

30 Kč

Doporučený dopis

80 Kč

Ztráty

kniha

cena knihy + 30 Kč

časopis

cena časopisu + 20 Kč

čtenářský průkaz

10 Kč

Internet


registrovaní uživatelé

1 hodina denně zdarma

neregistrovaní uživatelé

30 minut denně zdarma

další čas strávený na PC

20Kč/1 hod.

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.