Podmínky půjčování

Podmínky půjčování knih

Výpůjční doba je jeden měsíc a půjčené knihy si můžete prodloužit 2x.

Prodloužení výpůjček:

  •  osobně
  •  telefonicky
  •  e-mailem

Nelze prodloužit výpůjčku

  •  dokument je rezervovaný
  •  dokument je vypůjčený déle než 90 dnů
  •  čtenář má finanční dluh (registrace, upomínka)