Půjčování časopisů

Časopisy v knihovně

Výpůjční doba je jeden měsíc. V oddělení pro dospělé je k dispozici vice než 15 titulů, v oddělení pro děti více než 4 tituly.