Historie

Historie

Počátky místní knihovny spadají do roku 1896, kdy byl založen spolek Čtenářská beseda, bezprostřední předchůdce dnešní knihovny.

V roce 1921 už obec měla obecní knihovnu, knihovní radu i první knihovnici. Ale celou její historii se řešil problém s umístěním knihovny. Často se stěhovala z důvodů stísněných a nevyhovujících podmínek a v roce 1979 byla knihovna přestěhována do prostor bývalé školní družiny u dolní školy (mateřská školka). A tam setrvala až do roku 2002, kdy získala současné místo na náměstí. V roce 2017 prošla celkovou rekonstrukcí, rozšířila své prostory.

Zřizovatelem místní knihovny je Obec Čeladná.

Součástí knihovny je i turistické informační centrum TIC Čeladná