Březen – měsíc čtenářů

18.02.2022

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již třináctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů. Tato celostátní akce je zaměřena na podporu a propagaci četby a řada knihoven připravuje speciální akce. I my máme připravený zajímavý program.