Projekt "Už jsem čtenář "Knížka pro prvňáčka

06.07.2019

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikového projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 to byla kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz - Kde se nosí krky.